చదివింది మదీనా యూనివర్సిటీలో చేసేదంతా మోసం.పోలీసుల చేతిలో మాదర్సా మాయగాళ్ళు. Madina Madrasa Cheater.

0 Просмотры
Издатель
#BrShareefChannel #HolyMessageFoundation #Teluguislam
jadhu gallu arrest in Hyderabad
madina university person illegal activities
jinn jadhu chudana walonku police arrest kiyey

speaker : BR SHAREEF
President, HMF(Holy Message Foundation)
ph : 8185038386


ఇస్లాం మరింత సమాచారం కోసం ఇన్ షా అల్లాహ్
ఈ YouTube channel subscribe చేసుకోండి

Like Facebook page : Br Shareef

మీకు ఎటువంటి ఇస్లాం మీద సందేహాలు ఉన్న ఇస్లాం సమాచారం కావాలి అన్న ఈ వాట్సప్ నంబర్ కి మెస్సేజ్ చేయండి టెక్స్ట్ లో అయిన వాయిస్ నైనా సరే
8185038386 మీకు ఒక వీడియో రూపంలో సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది.
Категория
Сериалы для семьи
Комментариев нет.